Set sails

Basic information and frequently asked questions below

Over 10.000 boats

Yachting Europe represents more than ten thousand boats in the Mediterranean, Caribbean, Thailand and other. We would like to organize your trip wherever you wish to set your sails!

Coming to us can be compared as using any other travel agency on land when you seek for new experiences. We can organize your trip from A-Z.

Some of what we offer

 • Boats with or without a crew
 • Provisions of food on board.
 • Flight to and from your destination.
 • Transport between marina and airport.
 • Hotel
 • Rental car

Why Yachting Europe?

 • Been in this business since 2002 – more than 20 years of experience!
 • The biggest selection of boats
 • Boats of all sizes and price classes
 • Only professional partners
 • Safe and simple payments, Norwegian company
 • Local knowledge where you wish to sail
 • We speak English

Where do we charter boats?

Today nearly 70% of our customers wish to sail in Croatia. Number two is Greece, then Turkey. Our field of expertise based on personal experience are Croatia and Greece. In these waters we have let out boats together with our partners since the beginning in 2002. Our employees have sailed in these waters for more than 20 years.

What type of boats?

We have sailboats in all sizes, from the smallest with 2 cabins and all up to 70+ feet. Most of our boats can be chartered without a crew if you have experience. Some boats can only be chartered together with the belonging crew.

We can also provide catamarans, motorboats, Gulets and bigger luxury yachts.

What kind of boat should i choose?

Sailboat

Chartering a sailboat gives you the possibility to bring your holiday home from island to island. With a sailboat you can get closer to land in smaller marinas, gives you more flexibility. All boats are equipped with life jacket, life raft, VHF, chart plotter, maps and other necessary equipment for your destination.

Catamaran

A catamaran gives you more space and more privacy if your a bigger group traveling. Separate cabins and more outdoor areas are some of the benefits of a catamaran. When it comes to sailing they are more stead and they generally sail faster. If desire to anchor up in a free harbor one can get closer to land compared boats to mono hull boats.  In popular marinas it can be wise to check in early because of the extra space a catamaran need.
Little can beat the joy of chilling in the nets of a catamaran at calm sea.

Motorboat

With a motorboat one can get far in a short amount of time. A lot can be seen in a few hours and can be driven nearly anywhere without taking any extra precautions.

Gulet

If you’re a bigger group a Gulet might be the right choice. Gulet’s have lots of deck area, and generally more cabins aboard then what you find in other boats.
Gulet’s are always chartered with a crew, and its common to include full meal plan. Typically breakfast lunch and sometimes dinner if out at sea.

Setting sails with a Gulet and a crew that that knows both the surrounding areas and the boat well can give an wonderful experience.

Yacht

If luxury is desired, rent a Yacht. They come in several sizes, and they tend to be more flexible in dates. In this category the customer tends to get what he desires. Private flight from your home to the marina is also a part of the services we can provide in this market.

Hvilke krav stilles til seiling?

Er du båtvant og ønsker å leie båt uten skipper, er dette selvsagt fullt mulig. Faktisk er dette den mest vanlige måten å leie båt på gjennom oss.

Skal du leie båt uten mannskap anbefaler vi at du har erfaring og føler deg komfortable med å håndtere den båtstørrelsen du ønsker å leie, uansett sertifikat eller ikke.

Har du ikke sertifikat eller føler deg komfortabel med å seile på egenhånd, vil en skipper ombord gi deg og ditt reisefølge en opplevelse av å ha en lokalkjent guide ombord som tar dere fra sted til sted. Ønsker dere å delta på selve seilingen, er dette også en fin måte å lære eller å friske opp sine seilkunnskaper på.

For nordmenn er det i all hovedsak to sertifikater som gjelder; Dekksoffiser klasse 5 (D5L – Fritidskystskipper) og Båtførerbevis. Båtførerbevis gjelder for fartøy opp til 50 fot (15 meter). Fritidskystskipper gjelder for båter over 50 fot. Det er så langt ingen krav til International Certificate of Competence (ICC), men alle land som har akseptert FN sin resolusjon plikter å godta dette. Så langt har Østerrike, Hviterussland, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Finland, Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederland, Romania, Slovakia, Sveits, Storbritannia, Belgia, Ungarn og Sør-Afrika godtatt resolusjonen. Sjekk Sjøfartsdirektoratat sine sider for mer detaljer.

VHF sertifikat er det også krav om enkelte steder, men ikke overralt. Alle båter har derimot VHF ombord, så det er uansett ingen ulempe å besitte kompetanse i bruk av VHF. VHF brukes som kommunikasjonsmiddel mellom båt og marina, mellom båt og kystvakt og mellom båt og andre fritidsbåter, og er spesielt nyttig om uhellet skulle være ute. I alle nye båter vil en nødmelding sendt på VHF også inneha GPS koordinat, noe som gjør det enkelt for kystvakt og andre fartøy i nærheten å raskt bistå.

Krav til sertifikater i Kroatia

For Kroatia må nordmenn inneha Båtførerbevis eller Dekksoffiser klasse 5 samt VHF-sertifikat. Dette er et myndighetskrav og praktiseres av alle profesjonelle aktører. Har du vært på seilekurs i andre land og besitter andre type sertifikater, kan du sjekke den offisielle listen over godkjente sertifikater på denne linken.  For båter over 50fot (15 meter) må man ha fritidskystskipper. Har du D1 til D3, deltatt på seilkurs eller andre varianter, må du konvertere til ICC for å være på den sikre siden.

 

Krav til sertifikater i Hellas

I Hellas praktiseres det ulikt fra operatør til operatør, men generelt kreves det minimum båtførerbevis for båter opptil 50 fot og deretter fritidskystskipper for båter over 50 fot. Myndighetskravet er opphevet, men de ulike operatørene har av klokskap fortsatt krav til dokumenterbar seilerfaring. Enkelte vil også ha en bekreftelse fra co-skipper på generell seilekunnskap. Det er ikke krav til VHF-sertifikat i Hellas.

Krav til sertifikater i Tyrkia

I Tyrkia er det krav om minimum båtførerbevis på båter opp til 50 fot (15 meter) og fritidskystskipper for båter over 50 fot. Det er ingen krav til VHF, men vi anbefaler å ha tilstrekkelig innsikt til å bruke VHF ved en eventuell nødsitasjon eller for å kontakte en marina for bistand til å finne ledig båtplass.

Krav til sertifikater øvrige steder i verden

Generelt gjelder det samme i øvrige deler av verden også, at båtførerbevis er tilstrekkelig. VHF er påkrevd i enkelte land.

Har du spørsmål om krav til sertifikat må du bare kontakte oss!

Betaling av seilferie

Betalingen av seilferien avhenger av hvor lang tid i forveien du bestiller båten. Dersom du er ute i god tid, betales 50% av båtleien ved bestilling. Resterende 50% betales 4-6 uker før avreise. Er avreise om 6 uker eller mindre, betales hele leiebeløpet ved bestilling.

Båter i Europa faktureres og betales i EURO. Du vil motta en faktura i EURO fra oss.

Betaling kan skje ved å bruke kredittkort eller ved å overføre penger til vår EURO konto i DNB. Om du ikke har mulighet til å overføre penger i EURO (ikke alle banker i Norge tilbyr å overføre EURO innenlands), benytt dagens vekslingskurs eller be oss om å regne om beløpet til norske kroner. Husk at dette isåfall må gjøres ved begge innbetalinger.

Betaling til bankkonto

For å betale til vår bankkonto, benytt en av følgende konto avhengig av hvilken valuta du skal betale i. Bankkonto detaljer vil også stå oppført i fakturaen du mottar.

BANK NAME: DNB
BIC: DNBANOKKXXX

EUR Account# 1250.61.12751
EUR IBAN: NO4312506112751

NOK Account# 1503.32.72712
NOK IBAN NO6215033272712

SEK Account# 1250.08.28666
SEK IBAN NO2212500828666

Betaling med kredittkort

Det er vårt juridiske eierselskap ACC A/S som besørger betaling ved hjelp av kredittkort. Betaling av mottatt faktura kan gjøres med bruk av ditt bankkort eller kredittkort. Gå til betalingssiden for kort. Selve betaling gjøres av vår betalings-partner Stripe. Ingenting lagres på våre servere.

Betaling gjøres i euro.

Ekstra forsikring til din seilferie

Økonomisk sikkerhet under ditt seilas leveres i samarbeid med EIS. Forsikring kan kjøpes av oss eller direkte gjennom EIS. Under finner du en oppsummering av de ulike forsikringene gjennom EIS. For betingelser og ytterligere informasjon, vennligst besøk deres hjemmesider.

Charter depositums forsikring

Premie: fra 7,00 % av depositumet
Minimum premie: 50,00 €
Egenandel ved skade: 10% av depositumet, minimum 100,00 € per skade.

Hva dekkes?
Forsikringen dekker den del av depositum som holdes tilbake av operatør i tilfelle skade, som:

 • Tap eller skade av båt grunnet ulykke, synking, brann, lynnedslag, eksplosjon, tyveri, innbrudd eller skade forårsaket av naturkatastrofe.
 • Regatta seiling er også inkludert i forsikringen.

Notat: Depositumet må fortsatt reserveres/betales i båthavnen. Dersom depositumet holdes igjen av årsaker som nevnt over, erstattes beløpet direkte fra forsikringsselskap til deg som forsikringstaker.

Charter avbestillingsforsikring

Premie: 5,00 % av den totale båt leien
Minimum premie: 50,00 €
Ingen egenandel

Hvem er forsikret?
Skipper og mannskap er forsikret

Hva dekkes?
Følgende dekkes

 • Avbestillingskostnader som skyldes plutselig og alvorlig sykdom, samt ulykke eller død av en forsikret person eller hans/hennes nære familiemedlem.

Forsikringen gjelder for én charter leie.

Charter leiebeløpforsikring

Premie: 2,10 % av den totale båt leien
Minimum premie: 60,00 €
Ingen egenandel

Forsikring betingelser:
Forsikringen gjelder én charter leie.

Hva dekkes?:
Dersom hverken båten dere har leid eller en tilsvarende båt kan gjøres tilgjengelig innen avtalt tid av følgende årsaker:

 • Utleieselskap er gått konkurs i perioden mellom tidspunkt for kontraktsinngåelse og reisetidspunkt.
 • Båten har fått påført skade eller har sunket.

Hva finnes ombord i båten?

Sikkerhetsutstyr

Alt av sikkerhetsutstyr finnes ombord. Alle båter som leies ut profesjonelt har strenge krav til at alle ombord skal ha redningsvester og plass i redningsflåten. I tillegg er det nødraketter, brannsklukningsaparater, bøtesaker til jolle og reservedeler til motor og forskjellig verktøy ombord.

Navigasjonsutstyr

Ombord finnes sjøkart / draft i papir samt en god havnebok over området dere skal seile i. De aller fleste båter nyere enn år 2000 har også digitale kartplottere plassert innendørs og/eller utendørs. VHF er også alltid ombord.

Med dagens smarttelefoner anbefaler vi også å laste ned og benytte Navionics for enten iPhone eller Android. Vi ønsker også å anbefale mySea som også er en havnebok for mobilen. Dette er verktøy som egner seg veldig godt til planlegging av din seilrute og for å finne ankringssteder og marinaer.

Men stol aldri 100% på elektronikken! Ha alltid papirkart i bakhånd og sjekk regelmessig opp imot dette.

Pentry / kjøkkenutstyr

Båtene er fullt utstyr med alt dere har behov for til normal matlaging. Kjeler, stekepanne, kaffekoker, kopper, glass, tallerkener og bestikk. Skulle dere ha spesielle ønsker, sjekk med oss i forkant så kan vi sjekke innholdet i din båt.

Jolle

Jolle eller Rib (avhengig av båtens størrelse) følger alltid med. Utenbordmotor til jolla kan også følge med om ønskelig. Ofte koster motoren noen hundrelapper ekstra per uke.

* innholdet i ulike båter kan variere noe.

Provianter ombord

Når dere ankommer båthavnen er en av de første oppgavene å bunkre opp for tur. Nedenfor har vi laget en kort huskeliste over hva som bør handles.

 • Vann vann og vann! Og litt vann til. Drikk nok vann i varmen, så blir du ikke så slapp og risikoen for sjøsyke reduseres. Vannet ombord i båten bør ikke drikkes, så kjøp vann på flasker i butikken. Vannet ombord kan kokes og brukes til kaffe og matlaging, oppvask og dusj.
 • Handle mat for raske og lengre måltider. Om dere seiler og sjøen ikke tillater kokkekunster i byssa, er det viktig å få påfyll av næring. Nudler, pasta eller frukt er alltid greit å ha innen rekkevidde. Utover det spises helt “normal” mat ombord i båten. Frokostblanding, melk, juice, brød, pålegg, egg, kjøtt og fisk (ev. fiskestang og fiskelykke). Og ikke glem kaffe og te
 • Oppvaskmiddel, oppvasksvamp og kopphåndkle
 • Såpe, sjampo og tannpasta
 • Toalettpapir som er anbefalt for bruk i båt. Husk å ikke kast mye papir i toalett. Aller helst kaster du alt papir i en bøtte. Tetter toalettet seg er det ergelig og det koster litt penger å reparere det.
 • Solkrem og strandhåndkle. Det er deilig å ligge på dekk å sole seg, men uten et stort og deilig strandhåndkle kan det bli klissete og varmt! Det er bedre å kjøpe dette på stedet enn å bruke bagasjeplass.
 • Ankerdram til både liten og for stor. En god tradisjon når seildagen er over og man skal “feire” en vellykket oppankring er å ta en ankerdram. Innholdet tilpasses alder og egne ønsker.

jamyacthsupplyFor dere som skal seile fra kysten i Kroatia kan vi anbefale å handle på forhånd via nett og få det levert rett til båten. Da sparer dere både tid og krefter, samt at dere får god tid til å planlegge i forkant. Besøk JamYachtSupply. Du betaler med kredittkort og varene leveres direkte til båten til avtalt tid.

For dere som skal seile ut ifra andre steder, tilbyr de aller fleste marinaer å handle inn på forhånd. Ta kontakt med oss eller via din bookingside, så bistår vi!

Ikke kast avfall i sjøen!

Hva skal man pakke med seg?

De aller fleste pakker med seg alt for mye!

Å pakke for en eller flere uker i båt er ikke veldig vanskelig. Husk alltid å pakk i en bag og ikke i en hard plastkoffert. En bag er mye enklere å stue bort under en seng eller inn i et skap, enn å bli kvitt en stor hard koffert.

Klær og utstyr til seiling

Dere trenger ikke å ta med redningsvester. Dette finnes ombord, på lik linje med alt annet sikkerhetsutstyr. Men redningsvestene ombord er oftest av de store oransje typen, og ikke de nette små som blåser seg opp automatisk når de kommer i kontakt med vann. Alle bør bruke vest ombord under seiling, så dersom dere har egne vester som dere ønsker å bruke, ta de gjerne med.

Skipper og co-skipper bør også ha vann- og vindtett jakke og bukse med i tilfelle det skulle blåse opp og bli regn. Men i de aller fleste tilfeller blir aldri dette brukt, da solen som oftest skinner – heldigvis!

Å sitte ute om kvelden under åpen himmel med en kopp te er nydelig! Ta derfor med en lun og god kosejakke og bukse.

Ta gjerne med ett pent plagg eller to for en tur på byen eller en fin restaurant. Men ikke overdriv pakkingen. De fleste kommer hjem med masse ubrukte klær, da badetøy og kosejakken er det som oftest blir brukt dag og kveld.

Ombord går dere oftest barfot. Ta med sandaler til stranden og ett par penere sko til byen. Ikke bli overrasket om penskoene står ubrukt ved hjemreise.

Sengetøy og håndkle

Ikke bruk bagasjeplass til sengetøy og håndkle. Det varierer litt om dette er inkludert i prisen eller ikke, men uansett koster det ikke mye. Inkludert i settet til en person er to laken, putetrekk og ett stort og ett lite håndkle (kan variere noe fra operatør til operatør).

Send inquiry

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.